Nettside,Bok,Artikkel i oppslagsverk, Film, Avis, Kart, Kunstverk/bilde, Lover, PDF, Ark og powerpoints du har fått av lærer

Rysjelogo_jing3.png


Denne måten bruker du hvis du skal oppgi f.eks en artikkel i en bok hvor det er en redaktør og flere ulike forfattere som bidrar med hver sine tekster eller om det f.eks er en novelle fra skoleboka. Uansett om du legger den inn fra Oria (som vist på videoen) eller om du legger den inn manuelt så skal feltene under være med.1. Tittel på teksten du har brukt

2. Forfatteren som har skrevet teksten du har brukt

3. Redaktør (den som har ansvaret for hele boken - f.eks en lærebokforfatter)

4. Tittel på hele boken

5. Serienavn (hvis det er en bokserie)

6. Seriebind/volum du har brukt

7. Antall bind i hele serien

8. Utgave

9.Sted boken er gitt ut

10. Forlag

11. Årstall boken er gitt ut

12. Sidene du har brukt


Del_av_bok_-__lærebok_2.png

I løpende tekst vil kilden se slik ut: (Martinsen, 2006, s. 53–54)

I kildelisen vil det se slik ut:

Martinsen, P. I. (2006). Verdens lønn. I B. K. 1952- Jansson, J. K. Hognestad, & K. E. Kristoffersen (Red.), Tema: vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamling (s. 53–54). Oslo: Samlaget.