Nettside,Del av bok, Artikkel i oppslagsverk, Film, Avis, Kart, Kunstverk/bilde, Lover, PDF, Ark og powerpoints du har fått av lærer
Rysjelogo_jing3.png


Start her: De fleste bøker kan søkes opp i Oria (Se video).


Hvis du ikke finner boka i Oria kan du prøve Worldcat eller legge inn manuelt som vist under.

Stå i den Zoteromappa du vil ha boken i, og trykk på den grønne pila for å få opp tekstbokser du kan fylle inn.

Legg_inn_manuelt.png


1. Forfatter (lag flere linjer hvis det er mer enn en forfatter)

2. Tittel på boka

3. Utgave. Det står med liten skrift helt først i boken . Hvis det ikke står noe er det trolig første utgave og da trenger man ikke oppgi noe tall.

2. utg, 3. utg osv skal du oppgi med kun tall i feltet for "utgave" i Zotero.

4. Sted. Dette er hvor forlaget holder hus. Skriv det inn i feltet for "sted" i Zotero.

5. Utgiver er forlaget. (De vanligste er Aschehough, Damm, Cappelen, Gyldendal m.fl, men det finnes også mange små forlag

6. Dato skal være året den utgaven du har ble gitt ut første gang (eller evt copyright år om ikke annet er oppgitt. cop.2002)

UtgaveVSopplag_temavg2.png
UtgaveVSopplag_temavg2.png


zoterobruks16.png
zoterobruks16.png


zoterobruks17.png
zoterobruks17.png

zoterobruks18.png
zoterobruks18.png


zoterobruks19.png
zoterobruks19.png