Legg inn avis

Nettside,Bok,Del av bok, Artikkel i oppslagsverk, Film, Kart, Kunstverk/bilde, Lover, PDF, Ark og powerpoints du har fått av lærerRysjelogo_jing3.png

1. Tittel på artikkelen

2. Forfatter

3. Publikasjon (hvilken avis det er)

4. Sted (byen avisen holder til i)
5. Dato (eks 25 mars 2004

6. Side


Avis.png