Rysjelogo_jing3.png
Bok (skolebøker, fagbøker og romaner)
Del av bok - feks. et tekstutdrag fra en lærebok
Nettside

Artikkel i papiroppslagsverk (leksikon)

Film

Avis

Kart

Kunstverk/bilde

Lover

PDF og dokumenter

Gapminder

Ark og powerpoints du har fått av lærer

Har du sett Zoterokurset vårt?