Rysjelogo_jing3.png
Se vår korte introfilm om kildekritikk

Informasjonskompetansens del 2: Vurder - kildekritikk av nettsider

Hvordan skal man finne ut om en nettside er til å stole på eller ikke?

Under finne du IKT-plan sine tips til hvordan du kan vurdere informasjonen du finner på en nettside ved å bruke TONE-metoden.


Tone_T.png


Tone_O.png

Tone_N.png

Tone_E.png

På bildet under ser du et skjema som kan fylles ut når du skal vurdere en sideTone_word_skjema.png
Tone_word_skjema.png


Nå følger noen eksempler på nettsider som skal kunne vurderes etter Tone-metoden.

Eksemplene er hentet fra Viko - veien til informasjonskompetanse laget av NTNU

Vi later som du skal skrive en oppgave om virkningen av suketter/aspartam.

Du finner noen nettsider og må deretter finne ut om de er nøytrale og til å stole på. Da bruker du Tone-metode.

Troverdig? Hvem har laget og skrevet siden? Finner du kontaktinformasjon? Du kan google forfattere og redaktør og se hvilke opplysninger du finner om de som står bak siden

Objektiv? Prøver de å overbevise deg om noe eller selge deg noe? Eller er det nøytral informasjon som ikke overbeviser deg om noe?

Nøyaktig? Har siden godt og korrekt språk? Er den oppdatert nylig eller er informasjonen gammel?

Egnet? Vil innholdet på siden hjelpe deg til å finne svar på problemstillingen i oppgaven din?


1. Først finner du nettsiden til Dr Hull


Sweetpoison2.png
Sweetpoison2.png


2. Du leter videre etter en side som er mer nøytral og kommer over denne

Foodstandard_forskningsresultater_url.png
Foodstandard_forskningsresultater_url.pngDu er litt usikker på om du kan stole på denne kilden og sjekker derfor "About us" ("om oss") som alle seriøse nettsider har.

Der skal du finne opplysninger om hvem som står bak siden og også kontaktinformasjon

Foodstandardagency_about.png
Foodstandardagency_about.png


3. I din jakt på flere kilder finner du også nettsiden til en sukett-produsent

Nutrasweet_reklameside.png
Nutrasweet_reklameside.png

Nå er det opp til deg å velge hvilke kilder du vil bruke eller om du trenger flere nøytrale kilder? Kanskje skal du kombinere det du har funnet og forsøke å komme frem til dine egne slutninger? Husk å oppgi kildene dine så du ikke blir tatt for plagiering og juks.

(Alle bilder, eksempler og skjemaer på denne siden er hentet fra digitaldommekraft.no og Viko )