Rysjelogo_jing3.png
Hvis du bruker grafer fra Gapminder får du ikke lagt det inn i Zotero automatisk. Du må legge det inn manuelt. MERK! Gapminder gir IKKE snapshot, altså vil du ikke ha tilgang til et bilde av grafen når du sitter uten nett. Print ut om du trenger å hente ut tall i en prøvesituasjon!


Slik legger du Gapminder inn i zotero.

Åpne Zotero og pass på at du står i riktig mappe: trykk på den grønne plussen og velg "kart".

Gapminder_ny_1.png
Stå i riktig mappe og trykk på den grønne pilen for å legge til "kart"Bildeeksempel på Gapminder-graf og hvilke felter du må fylle ut i Zotero:

Gapminder_ny_2.png

1. Tittel:

Velg en tittel du synes passer, men husk at den må gjenspeile hva grafen viser. Pass på å ha med hva de ulike aksene illustrerer. På illustrasjonsbildet (over) viser grafene tid og arbeidsledighet og tittel blir derfor: Gapminder graf over arbeidsledighet i Polen og Norge. Unemployment-time rate.

2. Kartograf: Gapminder World

3.Type: Elektronisk

4. Dato: Dagen i dag. Elektroniske kart/grafer regnes som ferskvare.

5. URL: Lim inn URLen til gapmindergrafen. Dette for at lærer skal kunne gå tilbake og forstå hvordan du har tolket tabellen.Gapminder_i_kildeliste.png