Rysjelogo_jing3.png

Nettside,Bok,Del av bok, Artikkel i oppslagsverk, Film, Avis, Kart, Kunstverk/bilde, Lover, PDF,
Elever på vgs har kanskje behov for å legge inn utdelte ark/powerpoint osv fra lærer som kilde.

Hvis du får beskjed av læreren om å gjøre dette så løser vi det på følgende måte:


Du må legge inn kilden manuelt (dvs at du skriver inn all informasjon i Zotero selv). .
1. Pass på at du er i riktig mappe i din Zotero. Fra den grønne + pila velger du Dokument
2. Tittel: Legg inn en passende tittel på arket/heftet og skriv (fagark) eller (powerpoint) rett etter tittel

3. Forfatter: Her legger du inn navnet på faglærer som har laget arket/heftet.

4. Dato arket er laget, og hvis det er ikke er datert bruker du datoen du fikk det utdelt av lærer.


Fagark2.png


Faktaark_i_Zotero.png

I løpende tekst (Aamodt, 2015)

I kildeliste:

Aamodt, K. (2015, juni 12). Faktaark om realismen (fagark).